Laatu ja ympäristöpolitiikka


Laaduntekijöitä PL-Filter Oy:ssä ovat ammattitaitoinen henkilökunta, huolletut tuotantokoneet, riittävät työ- ja turvallisuusohjeet ja siisti työympäristö. Laatupolitiikassamme on erityisesti otettu huomioon asiakas. Periaatteenamme on tehdä työmme virheettömästi ja kerralla oikein alusta loppuun saakka. Näin palvelemme asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimintamme perustuu seuraaviin laatujärjestelmiin. Tuotteidemme korkean laatutason ja tasaisen laadun takana ovat laadukkaat materiaalit, ammattitaitoinen suunnittelu ja tarkat valmistusmenetelmät. Tuotesuunnittelussa tärkeimmät tavoitteet ovat olosuhteen vaatima suodatusteho sekä kestävyys. Suodattimet valmistetaan parhaista mahdollisista materiaaleista. Toimimme joka päivä näiden laatusertifikaattien mukaisesti.

Toimintaperiaatteet ja käytäntö

1. Teemme työtä vastuullisesti ja asiakaslupauksia kunnitoittaen.

  • Pitkäaikaiset ja luottamukselliset suhteet asiakkaisiin
  • Ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö
  • Toimitusvarmuus, joustava ja täsmällinen
  • Nykyaikaiset menetelmät ja korkealaatuiset raaka-aineet

2. Lajittelemme ja kierrätämme. Emme turmele tai pilaa ympäristöä

  • Päämääränä on energian kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen
  • Työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä huolehdimme yhdessä
  • Tuotteen suunnittelussa ja valmistusvalinnoissa otamme huomioon ympäristövaikutukset mahdollisuuksien mukaan koko tuotteen elinkaaren ajan

3. Noudatamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

  • Lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä ja asiakkaiden vaatimuksista pidämme rekisteriä, joka tarkistetaan puolivuosittain sekä tarvittaessa.

ISO 9001 ja ISO 14001 -standardit ohjaavat toimintajärjestelmämme toimintaa. Parannamme jatkuvasti laatua sekä ympäristön huomioonottamista toimintajärjestelmämme avulla.

Tunnemme työssämme vastuun yhteisestä ympäristöstämme. Toimintamme ympäristövaikutukset on minimoitu kiinnittämällä erityistä huomiota kuljetusten suunnitteluun, kierrätyskelpoisten materiaalien hyötykäyttöön ja ongelmajätteiden toimittamiseen asianmukaisesti käsiteltäväksi. Metallin ja muovin hukkapalat pyrimme palauttamaan uudelleen jalostettavaksi. Käytetyt suodattimet ovat metallin osalta kierrätettäviä. Taskut menevät sekajätteisiin. Paneelisuodattimet ovat poltettavaa materiaalia.

PDF- version toimintapolittikastamme löydätte täältä.